Prvním krokem je rozhodnutí, jaký druh ryb si hodláme pořídit. Pokud je naším cílem zřízení společného akvária, musíme si nejdříve ověřit, že ryby, které jsme si vybrali, mohou společně žít. Zároveň musíme mít na paměti, že některé ryby doporučované pro tento účel – např. skaláry – ve skutečnosti vyrostou do značné velikosti a mohou začít své společníky požírat. Rozhodně není dobré koupit si určitý druh jen proto, že se nám líbí, zejména pokud jde o tropické ryby. Musíme si o chování a potřebách daných druhů zjistit co nejvíce předem: např. pokud si kupujeme mořské ryby, měli bychom vědět, že atraktivní ryby z čeledi Scorpaenidae jsou vybaveny jedovatými ostny a že v jasně osvětleném okolí mohou oslepnout.

Zdravá ryba by měla mít přiměřeně oblé tvary. To rovněž poukazuje na to, že je dobře krmena.

Koupě ryb

Pokud je to možné, vybereme si obchod v blízkosti domova, protože je pravděpodobné, že kvalita vody bude podobná a ryby by si měly po přemístění domů rychle zvyknout. Měli bychom být schopni si vytipovat dobrou prodejnu podle stavu jejích nádrží, které by měly lákavě vypadat a také by měly být zřetelně označené.

Některé obchody užívají označení systémem teček: zelená znamená, že tento druh je na chov nenáročný a mělo by se mu dobře dařit i ve smíšených akváriích, žlutá tečka znamená, že tato ryba může mít nějaké zvláštní požadavky (např. je nutné přidávat do akvária sůl, aby se vytvořilo brakické, tj. poloslané prostředí) nebo je pravděpodobné, že velmi vyroste. Červené tečky označují druhy, které se s jinými rybami rozhodně nesnášejí, a dokonce může být obtížné chovat je pohromadě i s příslušníky jen jediného dalšího druhu.

Při výběru ryb bychom měli zvážit celkový vzhled akvária. Nejpřitažlivější, nádherná akvária jsou nádrže s rybami sdržujícími se v různých vodních vrstvách – od rybek rodu Danio, plovoucích na povrchu, po sumcovité ryby a sekavce, kteří žijí u dna. Dobré je tedy naplánovat si akvárium tak, abychom měli ryby usídlené ve všech vrstvách. To rovněž sníží riziko konfliktu. Vodítkem nám může být také informace, že do 60 cm akvária můžeme umístit asi 25 ryb, které v průměru měří asi 3-4 cm. Mějme na paměti, že se jedná o délku dospělé ryby, a ne mláděte, takže si – pokud máme nějaké pochybnosti – předem musíme zjistit jejich pravděpodobnou velikost v dospělosti a rovněž musíme dát pozor, abychom své akvárium nepřeplnili.

Přemístění ryb do akvária
Jakmile jsme jednou ryby vybrali, budou pravděpodobně zabaleny do igelitového sáčku s malým množstvím vody a větším podílem kyslíku, kde budou schopny – bude-li to nutné – přežít po několik hodin, aniž by to na ně mělo nějaký nežádoucí účinek.

Když ryby dopravíme domů, necháme neotevřený sáček v akváriu plavat asi 20 minut – voda v sáčku se tak znovu ohřeje na teplotu akvarijní vody. Jakmile se teploty vody vyrovnají, ryby po jedné vylovíme a přemístíme do akvária za použití speciální akvarijní síťky. Nedoporučuje se, abychom pouze odstřihli vršek sáčku a nechali ryby vyplavat, protože voda z nádrže v obchodě může obsahovat potenciálně škodlivé mikroorganismy, které si tak ve velkém množství vpustíme do vlastního akvária.

Je dobré si ohlídat, zda rybka nemá vypoulené oči. To by mohla být známka nemoci.

Odchycení ryb v sáčku bude poměrně jednoduché. Abychom je vylekali co nejméně, ponoříme síť do vody a rybu nabereme zespodu – je to lepší, než ji se sítí honit. Jednodušší bude, budeme-li mít pomocníka, který nám sáček podrží. Pokud pomocníka nemáme, postavíme sáček do kbelíku. Jakmile rybu chytíme, ihned ji přemístíme do akvária. Jednu ruku přitom musíme držet na horní části síťky, aby ryba nemohla vyskočit.

Pokud se nám v jakékoli fázi odchytu stane, že se ryba ocitne na zemi, budeme ji muset ihned znovu chytit. Musíme si ale nejprve navlhčit ruce – to minimalizuje nebezpečí porušení vrstvy slizu na rybím těle, která rybu chrání před infekcí. Pokud ryba nebyla bez vody po dlouhou dobu, měla by se bez jakýchkoli problémů vzpamatovat.

Akvárium necháme neosvětlené, dokud se ryby nezklidní, protože jinak by mohly znervóznět, vrážet do stěn nádrže a zranit se.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

//