Plazi

Články o plazích

želva a had

Další články naleznete v rubrice Plazi.

Také můžete v případě zájmu napsat vlastní příspěvek.

Hlavní znaky plazů:

 • Mají dlouhé protáhlé tělo.
 • Většinou dobře plavou.
 • Mají výborný čich.
 • Disponují Jacobsonovým orgánem – “Ochutnávají vzduch jazykem”. Vtahují vzduch do ústní dutiny na patře, čímž získávají informae o prostředí.
 • Jsou vejcorodí, dochází u nich k vnitřnímu oplození (uvnitř těla samičky). Kladou vajíčka, která mají kožovitý obal.
 • Mláďata mají na horní čelisti vaječný zub, kterým otevírají vajíčka při líhnutí.
 • Zvláštním znakem plazů je kloaka; jedná se o vyústění soustavy trávicí, vylučovací a rozmnožovací.
 • Plazi jsou většinou masožravci.

Rozdělení

 • Ještěři
 • Hadi
 • Želvy
//