Mloci a čolci

Tyto obojživelníky lze snadno identifikovat podle válcovitého tvaru těla. Mloci zpravidla nevyžadují k životu tolik vody jako čolci, i když vlhkému prostředí dávají přednost. Oba lze úspěšně chovat za pokojové teploty, přestože v zimních měsících pro ně bude příznivější teplota nižší, v některých případech až 7°C.

Dno terária je dobré vyložit mechem (vhodný je rašeliníkový, k dostání v květinářství nebo ve zverimexu, který se specializuje na plazy a obojživelníky). Další velice užitečný předmět v teráriu, které obývá mlok nebo čolek, je kůra (rovněž k dostání ve zverimexu), kterou můžeme jednoduše umístit na mech, kde těmto poněkud tajnůskářským živočichům vytvoří útulný úkryt.

KRMENÍ MLOKŮ A ČOLKŮ

Dobrou potravou pro mloky a čolky budou drobní bezobratlí přiměřené velikosti – rovněž si rádi pochutnají na červech. Červy pokud možno kupujeme u specializovaného dodavatele a nesbíráme je na zahradě, protože tam by mohli být infikovaní. Obvykle bývá lepší, když červy umístíme do vlhké nádobky s trávou, aby se zde zbavili střevního obsahu, a teprve za tři dny je obojživelníkům nabídneme.

Další typy potravy, která se pro mloky a čolky chová ve velkém, jsou např. cvrčci a larvy.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

  • Délka: 25 cm
  • Určení pohlaví: Sameček má kloakální zduřeninu
  • Počet nakladených vajíček: Až 75

Mlok skvrnitý je jedním z nejpopulárnějších příslušníků svého rodu. Jednotlivci se mohou vzhledem značně lišit. Někteří jsou převážně černí s několika žlutými skvrnami, zatímco jiní mají po těle výrazně žluté pruhy. To částečně dokládá velikost oblasti, ve které se vyskytují ve volné přírodě, od oblasti střední a jižní Evropy až po Asii a severní i jižní Afriku. Někteří mloci skvrnití mají skvrny dokonce oranžové. Výrazné zbarvení těchto živočichů svědčí o tom, že jejich kůže vylučuje toxin, proto je vždy bereme do ruky s největší opatrností a pouze poté, co jsme si navlékli ochranné rukavice.

Rozmnožovací zvyklosti mloků se liší tak, jako jeho vzhled. Určité druhy kladou vajíčka, zatímco u jiných samička rodí ve vodě živá mláďata. Tato mláďata jsou spíše embrya než miniaturní dospělí jedinci, a ve vodě obvyklým způsobem projdou metamorfózou – asi po 12-15 týdnech ztrácejí žábry a mohou vyjít z vody na pevninu.

Axolotl mexický (Ambystoma mexicanum)

  • Délka: 30 cm
  • Určení pohlaví: Sameček má zvětšenou kloakální oblast
  • Počet nakladených vajíček: Až 300

Axolotl je jedním z nejpodivnějších a nejvíce fascinujících živočichů. Stejně jako v případě mloka skvrnitého nevyžaduje žádnou zvláštní péči, a pokud ho chováme doma, nemusí mít vyhřívané terárium.

Tento živočich je ojedinělým příkladem jevu známého jako neoterie. To znamená, že jeho mláďata ve skutečnosti přicházejí na svět v embryonálním stadiu, kdy samička klade vajíčka, ze kterých se líhnou miniaturní axolotlové, kteří měří pouhých 1,5 cm. Nicméně pokud je hladina vody v nádrži příliš nízká, začne se axolotl měnit v dospělého mloka.

Axolotl má celou řadu dalších bizardních biologických rysů, např. způsob, jakým může v případě potřeby regenerovat končetiny.

V současné době existuje několik barevných forem. Přirozená barva je tmavě černavá, ale existují i albíni. Axolotl se vyskytuje pouze ve dvou jezerech v Mexiku, kde mu hrozí vyhubení, ale v zajetí je ve velkém chován po celou řadu let a nové jedince lze získat poměrně snadno.

Tito obojživelníci se živí červy a jinou živou potravou. Dožívají se pozoruhodně dlouhého věku, někdy i 30 let a více.

Čolek mramorovaný (Triturus marmoratus)

Tento živočich je pestře zbarvený a snadno se u něho rozezná pohlaví – rysy, které ho u nadšenců učinily populárním. Stejně jako v případě ostatních čolků mu kromě vody poskytneme poměrně rozsáhlou oblast vlhké půdy. Nicméně je velice důležité – zejména na jaře – aby měli čolci dostatek místa k plavání a mohli tak začít klást vajíčka.

Sameček vyprodukuje jakýsi “balíček” spermatu (tzv. spermatofor), který si samička kloakou zavede těla. Poté bude nějakou dobu klást jednotlivá vajíčka, která pečlivě uschová pod listy vodních rostlin, které následně smotá, aby přítomnost vajíček zamaskovala.

Přes léto je třeba čolky vydatně krmit, aby mohli přes zimu hibernovat na místě, kde nemrzne. Na jaře potom dojde k páření a ke kladení vajíček. Líhnutí závisí do určité míry na teplotě vody, ale trvá průměrně 15 dní. Poté bychom měli dospělé čolky přemístit, aby se jejich potomci mohli v klidu vyvíjet.

Metamorfóza bude završena za dalších 18 týdnů. V tomto období budou pulci lovci, proto je krmíme malými perloočkami a jinou živou potravou. Když se vynoří z vody, budou mladí čolci mramorovaní měřit asi 5 cm. Postupně snížíme hladinu vody a zajistíme jim bezpečný přístup na suchou zem, abychom jim usnadnili změnu prostředí. Zde bývají oblíbenou kořistí červi. Tito čolci dospějí asi za 3 roky. Podobný postup chovu je vhodný rovněž pro ostatní druhy čolků.

//