Ryby

Články o rybách

rybky

Další články naleznete v rubrice Ryby.

Také můžete v případě zájmu napsat vlastní příspěvek.

Hlavní znaky ryb:

  • Žijí ve vodě.
  • Mají hydrodynamický tvar těla, díky kterému mohou plavat při malém odporu vody.
  • Jejich končetiny jsou ploutve; dělí se na párové a nepárové.
  • Disponují žábrami, kterými dýchají kyslík z vody.
  • Kosti nazývané skřele chrání žábry.
  • Ryby mají proměnlivou telní teplotu.
  • Součástí rozmnožovacího ústrojí jsou vajíčka (jikry) a mlíčí (spermie).
  • K vnějšímu oplození dochází ve vodě, mimo tělo samčí.
  • K pohlavnímu rozmnožování dochází třením ryb. Místo, kde se ryby třou, se nazývá trdliště.

Na rozdíl od souše nabízí voda trojrozměrný životní prostor, který je nejen tajemný, ale i proměnlivý. Třídění ryb se řídí počtem hřbetních ploutví, jelikož tento vnější znak je první a zároveň spolehlivou pomůckou při určování. Velikost, tvar a zbarvení jsou dalšími důležitými znaky nutnými k identifikaci druhu. (Naše příroda, s. 375)

//