Vrubozobcovití

Neboli také cichlidy. Zajímavostí je, že mají silně vyvinutou péči o potomstvo. Mezi nejznámější druhy patří skaláry a terčovci. Atraktivní ryby jsou také cichlidy z afrických jezer Malawi a Tanganika, které jsou náročné na parametry vody a citlivé na vodu znečištěnou dusíkatými látkami. Terčovci jsou vhodní pro pokročilejší akvaristy, neboť jsou nároční na chov – parametry vody a zajištění základních potřeb.

Skalára amazonská

  • Velikost: 12 – 20 cm
  • Teplota vody: 24 – 28 °C
  • Charakteristika: v dospělosti jde převážně o klidné ryby, během tření se ale chovají teritoriálně, pořizujeme alespoň 6-8 kusů, vyžadují hodně prostoru a různorodou potravu, potřebuje větší akvárium – alespoň 100l, s vyšším sloupcem vody
  • Vhodní spolubydlící: krunýřovci, pancéřníčci

Cichlidka Ramirezova

  • Velikost: 6 – 7 cm
  • Teplota vody: 24 -27 °C
  • Charakteristika: klidná ryba, v době tření bývá agresivnější, nejčastěji se chová v páru, zdržuje se ve spodní části nádrže, vytváří si teritoria, proto by měl v akváriu být dostatek úkrytů a husté osázení rostlinami, náročná na kvalitu vody, citlivá na chemikálie a léčiva
  • Vhodní spolubydlící: tetra obecná, tetra kolumbijská, tetra černá

Zdroj: superzoo.cz

//